ontwerp: Rob Heintjes

Een sprankelende school inspectie 2017

Werkwijze tot 8 juni

Vanaf 8 juni gaan de schooldeuren (onder voorbehoud) voor alle kinderen weer open. We hoopten op 2 juni, maar het wordt een week later. Dit betekent dat we om het overzichtelijk te houden GEEN WISSELING MEER doen. De huidige A groep blijft 's middags komen en de huidige B groep blijft ook na 1 juni 's morgens komen. Mocht u hierdoor in uw opvang/planning in de problemen komen, stuur dan een e-mail naar directie@aloysiusmaasland.nl en we lossen het in gezamenlijkheid met u op. De kinderen die nu gebruikmaken van de noodopvang blijven zonder tegenbericht ook in de week van 2 t/m 5 juni in de noodopvang. Daarnaast kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 via inschrijving per Parro aan een gymles deelnemen. Ook deze werkwijze geldt vooropig tot 8 juni. Coronabrief 8 Groepsindeling vanaf 11 mei

Vacature middenbouw

Bovenstaande vacature voor een tijdelijke aanstelling in een groep in de middenbouw vindt u ook op onze Facebook en Instagram pagina. Hierbij het vriendelijke verzoek dit bericht met zoveel mogelijk personen te delen via uw eigen social media. Alvast bedankt.

Een sprankelende school inspectie 2017

ontwerp: Rob Heintjes

Vanaf 8 juni

Hoe het onderwijs vorm gaat krijgen als we na 8 juni met hele groepen mogen gaan starten, krijgt u tegen die tijd van ons te horen. In ieder geval blijven de geldende corona- maatregelen onbeperkt van kracht: 1,5 meter afstand tussen volwassenen, looproutes en zeer regelmatig goed de handen wassen. Géén ouders onnodig in de school. Bij verkoudheids- klachten blijft het kind/de leerkracht thuis. Blijf gezond en houd je aan de regels!