ontwerp: Rob Heintjes

Een sprankelende school inspectie 2017

Gastles Hoogheemraadschap

De leerlingen uit groep 7 en 8 zijn weer heel wat wijzer op het gebied van water en klimaat. Vandaag gaf hoogheemraad Manita Koop waterlessen in de klas. Met de interactieve lesmethode www.waterklimaatles.nl leren de kinderen spelenderwijs wat ze kunnen doen om wateroverlast in de eigen buurt te verminderen.

Rekenen

Met onze nieuwe digitale rekenmethode kan veel online gedaan worden, maar er blijven zaken die heel anders aangeleerd en aangepakt moeten worden. Zo gebruikten de leerlingen van groep 4 deze week de vloer van de hal bij hun meetoefeningen. Lengte, breedte en oppervlak …… niks digitaals aan, maar “gewoon” met meetlatten, meetlinten en papieren vlakjes. De les was er niet minder leuk door.

De Gruffalo in kleuterproject

In het kader van spelend leren / lerend spelen gaan de kleuters de komende periode in allerlei prentenboeken duiken om de winter te ontdekken. Het prentenboek van de Gruffalo is er daar één van. Op de website van de kleuters wordt project 4 uitgebreid beschreven.

Een sprankelende school inspectie 2017

ontwerp: Rob Heintjes