Inspectie (februari 2017): “De school ademt een ambitieuze en sprankelende sfeer uit, waarin iedereen goed gedijt. Het onderwijsleerproces is goed gestructureerd en doordacht en bevat een duidelijke doorgaande lijn, zowel in didactisch als in pedagogisch handelen. Een eigentijds en gedifferentieerd aanbod draagt hier in belangrijke mate toe bij. Dit geldt niet alleen op cognitief gebied, maar ook op het gebied van ict en de sociaal emotionele ontwikkeling.” Katholieke basisschool in Maasland   |   Meester Postlaan 5   |   T 010-5917116                 Postbus 45  |  3155 ZG  Maasland Aloysius Kijkochtenden en de Open Dag
Rekendag Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! Het thema van deze 15e editie was ‘Meten, bewegen en construeren’ en draaide om de wiskundige geletterheid. De kinderen zetten wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving. Ze leerden o.a.: – meetkundige constructies maken; – maquettes en plattegronden; – meten via vergelijken; – verkennen van getallen en getalrelaties Foto-album 1 Foto-album 2 Foto-album 3  Palmpasen Zondag 9 april is het palmpasen. Op school worden per groep twee palmpaasstokken versierd. Deze stokken worden dan na de palmpaasviering in de kerk door de kinderen weggebracht naar de ouderen en zieken in onze parochie. Ook als u zelf met de kinderen een palmpaasstok heeft gemaakt bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de feestelijke processie in de kerk. Fruit en andere lekkernijen voor de palmpaasstok kunnen in de week voorafgaand aan palmpasen op school worden afgegeven. Bedankt en tot ziens op 9 april. Werkgroep gezinsviering.