Inspectie (februari 2017): “De school ademt een ambitieuze en sprankelende sfeer uit, waarin iedereen goed gedijt. Het onderwijsleerproces is goed gestructureerd en doordacht en bevat een duidelijke doorgaande lijn, zowel in didactisch als in pedagogisch handelen. Een eigentijds en gedifferentieerd aanbod draagt hier in belangrijke mate toe bij. Dit geldt niet alleen op cognitief gebied, maar ook op het gebied van ict en de sociaal emotionele ontwikkeling.” Katholieke basisschool in Maasland   |   Meester Postlaan 5   |   T 010-5917116                 Postbus 45  |  3155 ZG  Maasland Aloysius Ouderhulp bij verkeerslessen Donderdag 1 juni en vrijdag 3 juni krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun laatste Verkeersles van Seef in dit schooljaar. I.v.m. de activiteiten (veel kinderen gaan het dorp door) zijn er dit keer extra veel hulpouders nodig om alle lessen te kunnen laten doorgaan. Ouders die naast de hulp in de eigen groep van hun zoon/dochter ook tijd hebben om te helpen in een andere groep zijn méér dan welkom. U ontvangt deze week een brief met de nodige informatie. Het digitale inschrijven gebeurt HIER op de site van Schoolgesprek.    
Fotograaf Woensdag 17 mei komt de fotograaf. Alle foto’s worden ‘s ochtends onder schooltijd gemaakt. Wilt u zo vriendelijk zijn om op deze ochtend geen afspraken te maken bij dokter, tandarts e.d., want dat levert organisatorische problemen op. Dit jaar worden er voornamelijk groepsfoto’s gemaakt. Daarnaast worden er alleen portretten gemaakt van de leerlingen van groep 8, alle nieuwe leerlingen en gaan broertjes en zusjes die nú op onze school zitten ook samen op de foto. Het maken van deze foto’s met broertjes en zusjes gebeurt als laatste, waardoor deze kinderen wellicht wat later uit school komen.   Laatste periode We beginnen alweer aan de laatste periode van het schooljaar met leuke, afwisselende activiteiten: sportdagen, schoolreisje, Trefpunt, stedentrip en kamp voor groep 8. Er wordt daarnaast ook nog héél hard gewerkt. Zo begint 29 mei de Cito-periode voor het laatste rapport.