Aloysius Katholieke basisschool in Maasland   |   Meester Postlaan 5   |   T 010-5917116                 Postbus 45  |  3155 ZG  Maasland Welkom op de Aloysius Onze informatieve en actuele website, waarop u vaak dezelfde dag al kunt meelezen en -kijken wat uw zoon of dochter in de klas of daarbuiten heeft meegemaakt. Groep 4 Op 1 september begint de eerste schooldag voor groep 4 met gymnastiek. Zij moeten daarom rond half negen verzamelen bij de sporthal. De nieuwe juf van groep 4 zal daar ook aanwezig zijn om de kinderen op te vangen. Herkenbaarheid school In de vakantie hebben de ramen van groep 6 en 7a een metamorfose ondergaan. De naam van de school en op een speelse manier het logo maken onze school nu ook herken- baar aan de kant van de Meester Postlaan. Eerste schooldag (o.a. gym) 1 september is de eerste dag van het nieuwe schooljaar. De groepen 3 t/m 8 hebben die dag ook gymnastiek. De groepen 3 t/m 6 in de ochtend en de groepen 7 en 8 in de middag. De groepen 7a en 7b gymen voortaan apart. Dit betekent wel voor groep 7b dat zij maandagmiddag eerder beginnen en wel om 13.00 uur in de sporthal. Voor groep 7a geldt dit op donderdagmiddag. Alle groepen hebben hun tweede gymles dit jaar namelijk op donderdag i.p.v. op vrijdag. Tussen Schoolse Opvang (TSO) Wij zijn er ook weer klaar voor! Het overblijfteam gaat er alles aan doen om de lunchtijd voor uw kind(eren) zo prettig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u vragen om uw kind(eren) bijtijds aan te melden voor de TSO. U kunt dit nu al doen door gebruik te maken van het on-line aanvraagformulier dat u hier vindt. Bij incidenteel gebruik van de TSO kunt u door middel van het aanklikken van de enveloppe op deze site de  TSO hiervan op de hoogte brengen. Wilt u meer informatie over de TSO dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de coördinator: Elly Schaeffer. Rectificatie schoolgids In de papieren schoolgids / jaarkalender is bij de vakanties per abuis de zomervakantie van het afgelopen schooljaar blijven staan. Dit moet zijn: 13 juli t/m 21 augustus 2015. De digitale versies op onze site zijn wel correct.