Katholieke basisschool in Maasland   |   Meester Postlaan 5   |   T 010-5917116                 Postbus 45  |  3155 ZG  Maasland Welkom op de Aloysius Onze informatieve en actuele website, waarop u vaak dezelfde dag al kunt meelezen en -kijken wat uw zoon of dochter in de klas of daarbuiten heeft meegemaakt. KINDERRECHTEN De afgelopen maanden hebben Sterre en Amanda uit groep 8 als jeugdambassadeurs meegewerkt aan de samenstelling van het KinderrechtenMagazine. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 kregen een exemplaar uitgereikt door leden van motorclub BACA. Zij staan voor Bikers Against Child Abuse en ondersteunen dit magazine van harte. Met al die motoren naast de school werd het een luidruchtige happening. We bedanken Sterre en Amanda hartelijk voor hun inzet en werk aan dit belangrijke blad. AMBRASOFT WORDT VOOR THUIS GRATIS AANGEBODEN Op de Aloysius worden de softwarepakketten van Ambrasoft al vele jaren met succes ingezet. De kinderen oefenen op hun eigen niveau met allerlei taal- en rekenonderdelen. In het verleden kon u een thuisversie aanschaffen van ons programma. Vanaf nu kunt u van ons een activeringscode krijgen, waarmee u het complete programma thuis GRATIS online kunt gebruiken. De leerkracht bepaalt welke modules op school én thuis beschikbaar zijn. De leerlingen worden echter thuis NIET beperkt in hun werktijd. Zij kunnen thuis dus onbeperkt oefenen, bv. met alle tafels of met spelling. Groep 6 is de eerste groep die nog vóór de herfstvakantie een brief met de activeringscode meekrijgt. Deze code activeert u in 5 duidelijke stappen via de gele balk hieronder. Andere groepen volgen ná de herfstvakantie. EERSTE RAPPORT Het eerste rapport van dit schooljaar is o.a. gebaseerd op de resultaten van het werken met de methode(toetsen). Er zijn nog geen Cito- toetsen afgenomen en daarom ontbreekt nu het blad met nieuwe (ontwikkelings)grafieken. Deze worden weer bijgevoegd bij rapport 2 en 3. Naast de resultaten bevat het eerste rapport wel een verslagje over het leren en welbevinden van uw kind en de aanpak in de komende periode. O.a. daarover willen wij tijdens de spreekuren met u van gedachten wisselen. Online inschrijven is niet meer mogelijk. U kunt de brief alsnog gebruiken. Aloysius TECHNIEK O.l.v. Mehrab Fijzi krijgen dit schooljaar de leerlingen van de groepen 4 en 5 lesjes techniek aangeboden in kleine groepjes op de woensdagmorgen. Via de site van groep 4 is er een heel album met foto’s te bekijken van de afgelopen weken. JAARVERSLAG MR De MR heeft een kort verslag gemaakt van het afgelopen schooljaar. U kunt dit HIER lezen/downloaden. GEZINSVIERING Op zondag 30 november wordt in de katholieke kerk in een gezinsviering de eerste Adventszondag gevierd. De mis, die om 10 uur begint, wordt opgeluisterd door het Kinderkoor.